1. Ondersteuning financiële strategie Programmabegroting 2024-2027

Besluit:

  1. Opdracht geven aan BMC om conform offerte ondersteuning te bieden bij het bepalen van de financiële
    strategie in de Programmabegroting 2024-2027.

  2. In de opdracht opgenomen de begrotingsanalyse die BMC in 2021 heeft gemaakt te actualiseren.

Portefeuillehouder: S. Metaal-ten Dolle/ behandelend ambtenaar: B. Freriks

2. Tijdelijke huisvesting statushouders

Besluit:

  1. De tijdelijke huisvesting statushouders starten onder de Hotel- en accommodatieregeling.

  2. Huurcontract met COA aangaan voor vijf jaar met optie tot verlenging met vijf jaar.

  3. Beveiliging via COA inhuren voor 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging.

  4. Het eerste woonblok huren vanaf 15 augustus 2023 en de huurovereenkomst van het tweede woonblok in laten gaan medio oktober 2023.

  5. Een locatiecoördinator aanstellen voor 6 tot 8 uur per week voor de duur van 1 jaar.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: J. Lurvink