1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 12 juni 2023, nr. 23

Besluit:

Besluitenlijsten conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: S. Crooij

2. Algemeen Bestuur Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers dd. 22 juni 2023

Besluit:

Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: S. Metaal-ten Dolle / behandelend ambtenaar: M. Roerdinkholder

3. Vaststelling subsidie VVE-activiteiten en Peuteropvang SWW 2022

Besluit:

  1. Kennisgenomen van het inhoudelijk en financieel verslag 2022 van SWW Welzijn BV.
  2. De subsidie reguliere peuteropvang en Voorschoolse Educatie 2022 t.b.v. SWW Welzijn B.V. vastgesteld op respectievelijk € 171.496,20 voor de reguliere peuteropvang en op € 603.729,48 voor de Voorschoolse Educatie.
  3. Kennisgenomen van de begroting 2024 van SWW Welzijn BV.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Veerbeek-Hengeveld

4. Vaststelling subsidie VVE-activiteiten Daltonschool De Vlier 2022

Besluit:

  1. Kennisgenomen van het inhoudelijk en financieel verslag 2022 van Daltonschool de Vlier.
  2. De subsidie 2022 t.b.v. VVE-activiteiten voor Daltonschool de Vlier vastgesteld op € 108.272.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Veerbeek-Hengeveld