1.Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 4 juli 2023, nr. 25

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: S. Crooij

2. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 10 juli 2023, nr. 26

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: S. Crooij

3. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 18 juli 2023, nr. 27

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: S. Crooij

4. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 25 juli 2023, nr. 28

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: S. Crooij

5. Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2022

Besluit:
Voor de wethouders S. Metaal – ten Dolle, G.E. Visser, W.T. Wassink, I.T.F Klein Gunnewiek, E.S.F.
Schepers – Janssen, L.C.M. Frings en H.J. Tannemaat en voor burgemeester B.J.J. Bengevoord de
verrekenplicht van toepassing verklaard, maar op basis van de gedane opgave niet verrekenen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: J.R. Tolkamp

6. Vaststelling bestemmingsplan Kremerweg 2

Besluit:
De raad voorstellen het bestemmingsplan 'Kremerweg 2' gewijzigd vast te stellen.

Portefeuillehouder: G.E. Visser/ behandelend ambtenaar: C.L.. Ortelee

7. Ontwerp Gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland

Besluit:
De raad voorstellen geen zienswijze in te brengen op de Ontwerp Gemeenschappelijke regeling Stadsbank
Oost Nederland 2023

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: B. Klein Gunnewiek

8. Woningbouwplan Parallelweg-Narcisstraat

Besluit:
De gemeenteraad voorstellen het woningbouwplan Parallelweg-Narcisstraat d.d. 19 juni 2023 goed te keuren.

Portefeuillehouder: G.E. Visser/ behandelend ambtenaar: L. Wielink

9.Implementatie rechtsmatigheidsverantwoording

Besluit:

 1. Vastgesteld:
  • het masterplan verbijzonderde interne controle;
  • de nota misbruik en oneigenlijk gebruik.
    
 2.  Aan de raad voorstellen om vast te stellen:
  • de wijziging van de financiële verordening;
  • de Controleverordening gemeente Winterswijk 2023;
  • het controleprotocol;
  • het normenkader 2023.
    
 3. Aan de raad voorstellen om in te trekken:
  • het beleidskader Voorkomen van Misbruik en Oneigenlijk gebruik 2019-2022;
  • de Controleverordening gemeente Winterswijk 2014.

Portefeuillehouder: S. Metaal-ten Dolle/ behandelend ambtenaar: B. Freriks