1. Vaststelling subsidie 2022 en begroting 2024 Stichting Yunio

Besluit:

  1. De subsidie 2022 voor het Rijksvaccinatieprogramma verhoogd met € 655.

  2. De subsidie 2022 t.b.v. Stichting Yunio vastgesteld op € 440.729 voor de uitvoering van het basistakenpakket JGZ, € 33.575 voor het Rijksvaccinatieprogramma 0-4 jarigen, € 25.500 voor Home-Start (+), € 14.800 voor InHuis Steungezinnen en € 950 voor Prenataal Huisbezoek.

  3. Het overschot ad. € 19.480 terugvorderen.

  4. Aan Stichting Yunio voor 2024 subsidie verlenen tot een bedrag van € 508.459 voor het basistakenpakket JGZ, € 33.499 voor het Rijksvaccinatieprogramma, € 42.900 voor Home-Start, € 17.000 voor InHuis Steungezinnen, € 13.920 voor Voorzorg, € 4.400 voor Prenataal huisbezoek en € 15.000 voor Thuisbegeleiding, onder de voorwaarde dat de raad hiervoor de middelen beschikbaar stelt in de begroting voor 2024.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen/ behandelend ambtenaar: R.E.M. Lankveld