Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 29 augustus 2023

1.Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 22 augustus 2023, nr. 29

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: S. Crooij

2. Subsidieregeling stimuleren gebruik elektrische deelauto’s Regio Achterhoek

Besluit:
De subsidiabele periode van de Subsidieregeling Stimuleren gebruik elektrische deelauto's Regio Achterhoek verlengd tot 31 december 2025.

Portefeuillehouder: W.T. Wassink/ behandelend ambtenaar: M. de Jong

3. Rapport Evaluatie Dennenoord

Besluit:

  1. Kennisgenomen van het rapport Evaluatie Dennenoord van TwynstraGudde.
  2. De bestuurlijke reactie vastgesteld.
  3. De raad voorstellen kennis te nemen van het rapport Evaluatie Dennenoord en de bijbehorende bestuurlijke reactie en deze beide te onderschrijven.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: R. Wilschut, L. Roeterdink

4. Regeling Grote projecten

Besluit:
De raad voorstellen:

  1. de Regeling Grote projecten vast te stellen;
  2. de lijst Grote projecten vast te stellen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: L. Wielink, N. Veldhuis, R. Wilschut,
M. van de Kamp

5. Aanwijzing vervanger algemeen directeur

Besluit:
De concerncontroller aangewezen als vervanger van de algemeen directeur.

Portefeuillehouder: S. Metaal-ten Dolle/ behandelend ambtenaar: T. Elburg