1.Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 29 augustus 2023, nr. 30

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: S. Crooij

2. Duurzaam ondernemerscentrum Achterhoek

Besluit:
Een incidentele subsidie van maximaal € 27.500 beschikbaar gesteld aan het Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek voor de uitvoering van het plan van aanpak in de periode 1 mei 2023 t/m 30 april 2024.

Portefeuillehouder: G.E. Visser/ behandelend ambtenaar: O. Markestein


3. Uitspraak Raad van State voorlopige voorziening bestemmingsplan Bumerweg 9-11

Besluit:
De uitspraak van 3 augustus 2023 voor kennisgeving aangenomen.

Portefeuillehouder: G.E. Visser/ behandelend ambtenaar: R. Kattenbelt


4. Algemeen Bestuur Regio Achterhoek d.d. 6 september 2023

Besluit:
Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: M. Keur


5. Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGE BV d.d. 6 september 2023

Besluit:
1.     Kennisgenomen van de jaarrekening van 2022 van Agem Gemeentelijke Energie BV.
2.     Ingestemd met de voorstellen aan de AvA.

Portefeuillehouder: G.E. Visser/ behandelend ambtenaar: A. Klein Nibbelink


6. Algemeen Bestuur GGD NOG dd. 11 september 2023

Besluit:
Ingestemd met de voorstellen aan het Algemeen Bestuur.

Portefeuillehouder: W.T. Wassink/ behandelend ambtenaar: R. Lankveld