1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 30 mei 2023, nr. 21

Besluit:

Besluitenlijsten conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: S. Crooij

2. Aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

Besluit:

Carla Petronella Drost-Buysing Damsté aangewezen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
voor het voltrekken van een huwelijk bij de gemeente Winterswijk.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/  behandelend ambtenaar: J.H.B. Meyerink