1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 6 juni 2023, nr. 22

Besluit:

Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: S. Crooij

2. Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning Balistraat 8

Besluit:

Het bezwaar tegen de omgevingsvergunning voor het verbouwen en vergroten van de garage aan de Balistraat 8 ongegrond verklaard en de omgevingsvergunning ongewijzigd in stand gelaten.

Portefeuillehouder: G.E.Visser/ behandelend ambtenaar: C. Velthorst