1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 4 september 2023, nr. 30

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: S. Crooij