1. Voorontwerpbestemmingsplan Steengroevemuseum

Besluit:

  1. Het voorontwerpbestemmingsplan Steengroeve Museum vastgesteld.

  2. Het voorontwerpbestemmingsplan Steengroeve Museum gedurende 8 weken ter inzage leggen.

  3. De afspraken uit de financiële paragraaf in een overeenkomst vastleggen.

  4. De gevolgen van de afspraken uit de financiële paragraaf opnemen in de conceptbegroting 2024-2027.

Portefeuillehouder: W.T, Wassink/ behandelend ambtenaar: M. van de Kamp