1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 12 juni 2023, nr. 23

Besluit:

Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: S. Crooij

2. Evaluatierapport Green Leaf jaar

Besluit:

Het evaluatieverslag van het Green Leaf jaar vastgesteld.

Portefeuillehouder: G.E. Visser / behandelend ambtenaar: A. klein Nibbelink

3. Uitvoering IHP 2022-2037 fase 1

Besluit:

  1. De in het Projectplan Uitvoering fase 1 IHP beschreven aanpak, projectdoelen en -resultaten vastgesteld.

  2. De onderwijshuisvestingsverordening en het uitvoeringsprotocol in concept vastgesteld.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen/ behandelend ambtenaar: H.J.G. Gommers