1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 27 juni 2023, nr. 25

Besluit:

Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: S. Crooij

2. Principeverzoek herontwikkeling portiekflats Europalaan

Besluit:

  1. Medewerking verleend aan het starten van een procedure voor de herontwikkeling van portiekflats aan de Europalaan onder de randvoorwaarden genoemd in deze nota.
  2. Kennisgenomen van het welstandsadvies en het ‘Beeldkwaliteitplan Europalaan Winterswijk’ in concept vastgesteld.

Portefeuillehouder: G.E. Visser/ behandelend ambtenaar: L. Wielink

3. DEAB Achterhoeks Energieloket BV

Besluit:

Niet deelnemen aan een regionaal DAEB-aanwijzingsbesluit om voor de periode 2024 t/m 2030 de Achterhoeks Energieloket BV het bijzondere recht te verlenen om een gemeentelijk energieloket te exploiteren.

Portefeuillehouder: G.E. Visser/ Behandelend ambtenaar: O. Markestein