1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 29 augustus 2023, nr. 29

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: S. Crooij

2. Algemene Vergadering Coöperatie Energieloket U.A. d.d. 6 september 2023

Besluit:
1.     Kennisgenomen van het inhoudelijk en financieel verslag 2022 van Coöperatie AGEM.
2.     Met inachtneming van de voorgestelde opmerkingen ingestemd met de overige voorstellen aan de AV.

Portefeuillehouder: G.E. Visser/ behandelend ambtenaar: A. Klein Nibbelink


3. Subsidieregeling energiearmoede bij koopwoningen II

Besluit:

  1. De Subsidieregeling energiearmoede bij koopwoningen II gemeente Winterswijk vastgesteld.
  2. De maatregelenlijst behorend bij de Subsidieregeling energiearmoede bij koopwoningen II gemeente Winterswijk vastgesteld.
  3. In de Subsidieregeling energiearmoede bij koopwoningen II gemeente Winterswijk afgeweken van artikel 13.4 van de Algemene subsidieverordening Winterswijk 2021.

Portefeuillehouder: G.E. Visser/ behandelend ambtenaar: C. Wolters


4. Subsidieregeling voor aanpak van energiearmoede II

Besluit:

  1. De Subsidieregeling voor aanpak van energiearmoede II gemeente Winterswijk vastgesteld.
  2. De maatregelenlijst behorend bij de Subsidieregeling voor aanpak van energiearmoede II gemeente Winterswijk vastgesteld.
  3. In de Subsidieregeling voor aanpak van energiearmoede II gemeente Winterswijk afgeweken van artikel 13.4 van de Algemene subsidieverordening Winterswijk 2021.

Portefeuillehouder: G.E. Visser/ behandelend ambtenaar: C. Wolters


5. Subsidieregeling ‘Hemelwater vasthouden op eigen terrein in de gemeente Winterswijk 2023’

Besluit:
De subsidieregeling 'Hemelwater vasthouden op eigen terrein in de gemeente Winterswijk 2023' vastgesteld.

Portefeuillehouder: W.T. Wassink/ behandelend ambtenaar: T. Ebbers