1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 30 mei 2023, nr. 21

Besluit:

Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: S. Crooij