• Steenuil zoekt onderkomen in Corle en Miste

  Help de steenuil in Corle en Miste! Steun het 'Stone-gaard' project en maak jouw erf steenuil-proof. Ontdek hoe je kunt bijdragen aan biodiversiteit op onze informatiebijeenkomst op 2 oktober 2023. Doe mee en meld je aan. Samen maken we het verschil!

 • Koninklijke Erepenning voor vereniging Wilhelmina

  Vereniging Wilhelmina uit Kotten is woensdag onderscheiden met de Koninklijke Erepenning vanwege het 125-jarig bestaan van de vereniging.

 • Woonblokken azc voor statushouders vanaf 14 augustus gereed

  De woonblokken bieden plek voor ongeveer 64 statushouders, gekoppeld aan de gemeente Winterswijk en de gemeente Oost Gelre.

 • Hoe veilig is onze gemeente?

  In het kader van de Veiligheidsmonitor 2023 krijgen 3.614 inwoners van de gemeente Winterswijk een uitnodiging om de vragenlijst van de Veligheidsmonitor in te vullen.

 • Voorontwerp Steengroeve Museum ter inzage

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 18 juli 2023 besloten om een voorontwerpbestemmingsplan voor de ontwikkeling van het Steengroeve Museum ter inzage te leggen. Door eerst een voorontwerp met u te delen, bieden wij u een extra gelegenheid om te reageren.

 • Onderzoek naar behoefte flexwoningen

  In Winterswijk is vraag naar flexwoningen voor arbeidsmigranten. Onderzoek laat zien dat er lokale behoefte en investeringsbereidheid is. Goede huisvesting is belangrijk voor groei en continuïteit van bedrijven. Mogelijke locaties en nieuw beleid worden binnenkort besproken in de gemeenteraad.

 • Werken aan toekomstbestendige scholen in Winterswijk

  Samen met de schoolbesturen ontwikkelde de gemeente Winterswijk een integraal huisvestingsplan (IHP). Dit plan gaat over de toekomst van de huisvesting van het basis- en voortgezet onderwijs in Winterswijk. Het plan is opgedeeld in 4 fases. Het college van burgemeester en wethouders stemde afgelopen week in met het projectplan dat de uitvoering van de eerste fase omschrijft.

 • Integrale controleactie bedrijfspanden Winterswijk

  Op dinsdag 20 juni 2023 hebben toezichthouders van de gemeente Winterswijk in het kader van de Week tegen de Ondermijning in samenwerking met politie en de Omgevingsdienst Achterhoek controles uitgevoerd in bedrijfspanden in Winterswijk.

 • College voorziet financiële tegenwind en vraagt raad om richting

  Het college van Winterswijk heeft de raad zowel de cijfers over 2022, de bestuursrapportage over 2023 als de meerjarenbegroting 2024 – 2027 verstrekt. In deze laatste spreekt het college haar zorgen uit over de financiële tegenwind die zij verwacht.

 • Puzzelstukjes voor huisvesting cultuurpartners en ontwikkeling WoooW vallen op hun plaats

  Het was een enorme puzzel, maar de puzzelstukjes vallen met dit plan op de plaats. Na onderzoek stelt het college de raad voor om voor het Instituut voor Kunst en Cultuur Boogie Woogie, de openbare bibliotheek en vrijwilligersorganisatie Winterswijkse Uitdaging (WUh) te huisvesten in een nieuw gebouw aan de Spoorstraat

Oudere persberichten vindt u in ons archief(externe link).