Op donderdag 6 juni 2024 is de Europees Parlementsverkiezing. Door te stemmen bepaalt u mee welke Nederlandse leden ons de komende 5 jaar in het Europees Parlement mogen vertegenwoordigen.

Het Europees Parlement

Het Europees Parlement vertegenwoordigt de burgers van de lidstaten van de Europese Unie. De leden worden rechtstreeks verkozen. Nederland wordt vertegenwoordigd door 31 leden in het Europees Parlement. 

De leden van het Europees Parlement vormen en beslissen over nieuwe wetten die de aspecten van het leven in de Europese Unie beïnvloeden. Hiernaast heeft het Europees Parlement ook begrotings- en toezichthoudende bevoegdheden.