Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 5 februari 2019

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 29 januari 2019, nr. 26

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Wijziging bestemmingsplan voor de rondweg Oeding

Besluit:

  1. Ingestemd met de voorgestelde wijziging van het bestemmingsplan ten behoeve van de rondweg Oeding, Kotten.
  2. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Rondweg Oeding, Kotten’ in procedure brengen.

Portefeuillehouder: de heer ing. G.J.W. Elferdink  / behandelend ambtenaar: de heer D. Kellner
Commissie: ja