Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 18 juni 2019

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 11 juni 2019, nr. 45

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: C. Wever-Hoopman

2. Principeverzoek Mentinkweg 5, wijzigen agrarisch naar wonen

Besluit:

  • Ingestemd met het principeverzoek om de agrarische bestemming te wijzigen naar wonen.
  • De nevenactiviteiten begrenzen op 156 vierkante meter van de voormalige agrarische bedrijfsbebouwing.
  • De bereidheid uitgesproken om een deel van de gevraagde nevenactiviteiten te vergunnen met de bestemmingsplanwijziging en daarnaast een deel voorlopig af te wijzen.
  • Op basis van beslispunt 3 nadere eisen aan de verzoeker voorleggen.
  • Hierover nader met Natuurmonumenten en Ankomm’n in gesprek gaan om af te tasten of er binnen de randvoorwaarden van beslispunt 4 en de alternatieve scenario’s een haalbaar en gedragen wijzigingsverzoek tot stand kan komen.

Portefeuillehouder: I.T.F. Klein Gunnewiek  / behandelend ambtenaar: J.H. Pos