Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 1 september 2020

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 25 augustus 2020, nr. 36

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Jaarverslag Handhaving 2019

Besluit:
Het Jaarverslag Handhaving 2019 vastgesteld en ter informatie aanbieden aan de raad.
 
Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Wesselink