Gemeentenieuws 26 november 2019

Met onder andere bijeenkomst Winterswijk drempelvrij, aanvragen reisdocument niet mogelijk op 29 november, geen WhatsApp contact meer mogelijk met gemeente, zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen, LED-lampenpakketten goed ontvangen, informatieavond 'Alles over asbestdaken'.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Redactionele artikelen

Winterswijk drempelvrij!

Graag willen we dat iedereen in Winterswijk mee kan doen en meetelt. Daarom gaan we met zoveel mogelijk mensen in gesprek over manieren om drempels voor mensen met een fysieke of mentale beperking weg te halen. Dit kunnen letterlijke, of figuurlijke drempels zijn.

We praten niet alleen met (ervarings)deskundigen. Graag gaan we ook met ú als betrokken inwoner, ondernemer of medewerker van een (maatschappelijke) instantie in op de volgende vragen. Wat kom je tegen als je in een rolstoel zit, slechtziend of doof bent? Hoe maken we openbare gebouwen, winkels en de markt beter toegankelijk?

Helpt u mee?

Met gepaste trots nodigen wij u uit voor de bijeenkomst om verder vorm te geven aan ‘Winterswijk drempelvrij’. We hebben een programma met een feestelijk tintje. Naast de rondetafelgesprekken, komt cabaretière Marjolijn van Kooten als inspirerende spreker. Het belooft een leuke middag te worden!

Waar en wanneer?

Wij verwachten u op vrijdag 29 november aanstaande in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25, in Winterswijk. De bijeenkomst start om 15.30 uur (inloop vanaf 15.15 uur) en het programma eindigt om 17.30 uur. Daarna is er tot 18.00 uur tijd voor een drankje en hapje.

Meldt u aan via de mail

Wij hopen dat u komt! U kunt zich tot en met 27 november aanmelden, stuur een e-mail naar: iedereendoetmee@winterswijk.nl. Mocht u hulp of ondersteuning nodig hebben om mee te kunnen doen, geef dit dan ook door via dit e-mailadres.

Aanvragen reisdocument

In verband met onderhoudswerkzaamheden is het op vrijdag 29 november 2019 niet mogelijk om een reisdocument (paspoort of Nederlandse identiteitskaart) aan te vragen. Wel is het mogelijk om uw aangevraagde reisdocument op te halen. Alle overige dienstverlening is deze dag normaal beschikbaar.

De Verwennerij - Succesvolle Dag van de Mantelzorg

De geregistreerde mantelzorgers van Winterswijk zijn in het zonnetje gezet. Op zaterdag 9 november werd door het Sociaal Team de Post voor de derde keer ‘De Verwennerij’ georganiseerd. Theater De Storm was ook dit jaar de locatie waar mantelzorgers hun mantelzorgwaardering konden ophalen.

Een bont programma

De verwennerijtjes waren net weer iets anders dan voorgaande jaren. Mantelzorgers genoten van   Indische zoete hapjes, een proeverij van geitenkaas- en worst en muziek van retro dj Vinyl. Hoofdmassage, aromatherapie, een creatieve workshop en een leuke lezing waren nieuw in het programma.  Net als de aandacht voor bewegen door de buurtsportcoach Monique Wieskamp met de A-linker en het Samenrijderspunt met een duofiets. Daarnaast was er wat extra aandacht voor de heren. Dit in de vorm van een barbershop en een Formule 1-racesimulator. Stoelmassages, kinderhoek, bloem lezing, opgemaakt worden en een foto laten maken, waren zeer in trek.

Foto’s

De gemaakte foto’s tijdens ‘De Verwennerij’ zijn af te halen aan de balie van de Post. Dit kan iedere werkdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Cadeaukaart

Mantelzorgers die  ‘De Verwennerij’ niet hebben bezocht ontvangen deze cadeaukaart per post.

Bedankt!

“Zonder de inzet van alle organisaties, ondernemers, collega’s en vrijwilligers hadden we De Verwennerij  niet op deze manier kunnen organiseren. Iedereen hartelijk bedankt!
Het was weer een fijne en gezellige middag”, zeggen Nicole Rouwmaat en Claudia Bosscher van Sociaal Team de Post.

Gewijzigde openingstijd op 5 december

Op donderdag 5 december is het gemeentekantoor vanaf 16.00 uur gesloten.  Op onze website vindt u meer informatie over onze openingstijden. Wilt u meer weten odan kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer (0543) 543 543.

Geen WhatsApp-contact meer mogelijk met de gemeente

Het is voor Nederlandse gemeenten binnenkort niet meer mogelijk om WhatsApp als dienstverleningskanaal te gebruiken. Dit omdat er geen zakelijk account voor WhatsApp beschikbaar is. Vanaf 1 december 2019 kunt u daarom geen contact meer met ons leggen via WhatsApp.

Op welke manieren kunt u ons wel bereiken?

U kunt op verschillende manieren contact met ons leggen:

 • Telefonisch via nummer (0543) 543 543.
 • U kunt een e-mail sturen naar gemeente@winterswijk.nl.
 • U kunt een bericht sturen naar onze online kanalen facebook en/of twitter.
 • Door een sms te sturen naar het mobiele nummer (06) 510 318 50.
 • Of maak met uw een smartphone een melding openbare ruimte via de BuitenBeter app.

BuitenBeter app

Met de BuitenBeter app meldt u een probleem in de buitenruimte snel en makkelijk bij de gemeente. De BuitenBeter app is gratis te downloaden op een smartphone en werkt in heel Nederland. Op basis van de locatie wordt de melding doorgegeven aan de juiste gemeente. Verkeersovertredingen kunt u niet melden via de BuitenBeter app. Hiervoor kunt u terecht bij de politie. U kunt met uw opmerkingen en meldingen over de openbare ruimte én over de afvalinzameling (bel – en herstellijn) ook terecht bij de klantenservice van ROVA. Kijk voor meer informatie op de website www.rova.nl

Wij staan u graag te woord

Vanzelfsprekend kunt u ook in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25 in Winterswijk terecht. Wij staan u graag te woord. Kijkt u op onze website www.winterswijk.nl voor de openingstijden van ons kantoor.

Huldiging jubilarissen brandweer Winterswijk

Op de jaarlijkse feestavond van brandweer Winterswijk is op gepaste wijze afscheid genomen van Koen Kamperman (10 jaar), Nico Luikenhuis (15 jaar), Ronald Siebelink (16 jaar) en Marita Bleumink (17 jaar). Het aantal dienstjaren staat tussen de haakjes. Daarnaast werden drie collega’s als jubilaris in het zonnetje gezet. Na de lovende en dankbare woorden van postcommandant Roland Lieverdink, kregen Rick Breuer (12,5 jaar), Robin Jansen (20 jaar) en Martijn Huiskamp (20 jaar) de versierselen door burgemeester Bengevoord opgespeld.

Zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen

Gemeente Winterswijk vindt dat iedereen een goede zorgverzekering verdient. Ook als u een laag inkomen heeft. Samen met Menzis bieden wij daarom de zorgverzekering GarantVerzorgd aan. Een complete zorgverzekering waar de gemeente aan mee betaalt. Hieronder informeren wij u over deze verzekering, de voorwaarden om  in aanmerking te komen en hoe u zich kunt aanmelden.

Wat zijn de voordelen van GarantVerzorgd?

De collectieve zorgverzekering bestaat uit een Basisverzekering met een aanvullende verzekering en een tandartsverzekering. U krijgt een collectiviteitskorting op de Basisverzekering, op de aanvullende verzekering en tandartsverzekering. Daarnaast draagt de gemeente bij in de premie van de aanvullende verzekering.

U kunt kiezen uit verschillende verzekeringspakketten: GarantVerzorgd 1, 2 of 3. Om gebruik te maken van de collectieve zorgverzekering moet u de tandartsverzekering afsluiten. Dit geldt niet als u een volledige boven- en onder gebitsprothese heeft. Dan kunt u uw GarantVerzorgd verzekering aanvullen met TandVerzorgd 1P, maar dat hoeft niet. De collectieve zorgverzekering biedt meer zorg voor een gunstige premie.

Voor informatie over de inhoud van de pakketten verwijzen wij u naar de Vergoedingenwijzer GarantVerzorgd 2020 op www.winterswijk.nl [https://www.winterswijk.nl/Inwoners/Zorg_jeugd_werk_onderwijs/Zorgverzekering_voor_inwoners_met_een_laag_inkomen] of www.wijwinterswijk.nl]

Is de zorgverzekering GarantVerzorgd er ook voor u?

Het maakt niet uit of u ziek of gezond bent, bij de zorgverzekering GarantVerzorgd is iedereen uit de gemeente Winterswijk met een laag inkomen en een bescheiden vermogen van harte welkom. Menzis accepteert iedereen, zonder medische keuring. Overstappen naar Menzis mag echter alleen als u geen betalingsachterstand heeft bij uw huidige zorgverzekeraar.

Komt u in aanmerking?

Of u in aanmerking komt voor de zorgverzekering GarantVerzorgd is afhankelijk van uw financiële situatie en de samenstelling van uw huishouden. Er geldt een inkomstengrens van maximaal 130% van het bijstandsniveau en een vermogensgrens van € 6.120,00 voor een alleenstaande en € 12.240,00 voor een echtpaar/samenwonenden. Is uw inkomen en/of uw vermogen hoger, dan komt u helaas niet in aanmerking.

In onderstaande tabel staan de inkomensgrenzen die gelden. Het netto gezamenlijk inkomen van u en uw eventuele partner moet lager zijn dan de bedragen die in de tabel staan.

Maximum netto maandinkomen (exclusief vakantiegeld per 1 juli 2018)    Jonger dan de AOW-leeftijd    Ouder dan de AOW-leeftijd

Alleenstaand                                                                                                                                                  € 1.272,57                                                  € 1.425,23
Echtpaar/samenwonend                                                                                                                             € 1.817,96                                                  € 1.940,80

Netto maandpremie Basisverzekering

De netto premie voor de Basisverzekering (na aftrek van de collectiviteitskorting) bedraagt in 2020 € 116,85 per maand.

Premies aanvullende verzekering op een rij

Hieronder ziet u wat u per aanvullende verzekering per maand aan Menzis betaalt. Hierin is de collectiviteitskorting en de bijdrage van de gemeente verwerkt.

GarantVerzorgd 1    GarantVerzorgd 2    GarantVerzorgd 3

€ 6,32                                   € 19,57                                € 46,37

GarantTandVerzorgd 250     GarantTandVerzorgd 500    GarantTandVerzorgd 750    TandVerzorgd 1P

€ 10,46                                                   € 17,24                                                € 29,07                                                  € 6,32

Gespreid betalen verplicht eigen risico

Voor de meeste zorgkosten uit de Basisverzekering geldt dat u de eerste € 385,00 zelf moet betalen (verplicht eigen risico in 2020). Verwacht u in 2020 uw verplicht eigen risico voor een groot deel te gebruiken en wilt u voorkomen dat u dit bedrag in één keer moet betalen? Bij Menzis kunt u het verplicht eigen risico gespreid betalen in 10 maandelijkse termijnen. Deze service kunt u telefonisch via de Klantenservice van Menzis aanvragen of via menzis.nl/mijnmenzis. Aanmelden kan uiterlijk tot en met 24 januari 2020.

Hoe kan ik mij aanmelden?

U kunt zich aanmelden voor de collectieve zorgverzekering van Menzis tot en met 31 december 2019. Dat kan digitaal als volgt:

Vragen

U kunt uw vragen over de collectieve zorgverzekering online stellen op www.menzis.nl/contact of telefonisch aan de Klantenservice via (088) 222 40 80.

Inloopspreekuren op maandag 9 december en dinsdag 17 december

Op maandag 9 december 2019 en op dinsdag 17 december 2019 is er van 14.00 tot 17.00 uur een inloopspreekuur in De Post, Balinkesstraat 4, 7101 DL Winterswijk. Hier kunt u terecht met uw vragen en voor hulp bij het aanmelden. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Om u goed en snel van dienst te zijn is het handig dat u de volgende gegevens beschikbaar hebt tijdens uw spreekuurbezoek:

 • uw identiteitsbewijs
 • uw huidige zorgverzekering (polisblad)
 • uw inkomen- en vermogensgegevens
 • uw bankrekeningnummer (IBAN)

Zo zorgt u ervoor dat wij u goed en snel kunnen helpen.

LED-lampenpakketten goed ontvangen

De gemeente Winterswijk heeft in samenwerking met de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) 1.000 LED-lampenpakketten beschikbaar gesteld. Mensen die een LED-lampenpakket kunnen ophalen hebben twee weken geleden een brief gekregen van SDOA. Van de 700 mensen die een brief hebben ontvangen hebben binnen anderhalve week ruim 500 mensen hun pakket opgehaald bij de voedselbank, de WUh of de Post. De reacties op het pakket waren zeer positief.

De samenwerking met SDOA was de eerste stap. Het uitdelen van de LED-lampenpakketten gaat nu een vervolg krijgen bij het Sociaal Team van de Post. Coördinator Ria Bussink heeft tijdens de bijeenkomst op 24 november van de wijk- en speeltuinen de LED-lampenpakketten onder de aandacht gebracht.Een mooi combinatie van vergroening en verduurzaming. En het Team Armoedevrij Winterswijk zal in haar gesprekken met mensen die een hulpvraag hebben ook de LED-lampenpakketten uitdelen. Het LED-ledlampenpakket is een mooie eerste stap in energiebesparing en het omlaag brengen van de energielasten. Goed voor het milieu en goed voor de portemonnee.

Buurtsportcoach Actief Winterswijk aan het woord

In Winterswijk zijn er meerdere buurtsportcoaches en een beweegmakelaar actief, ieder met een eigen aandachtsgebied. Zij stimuleren en ondersteunen inwoners bij het realiseren van een gezonde leefstijl met voldoende beweging en verantwoorde voeding. Dit doen zij op een laagdrempelige manier, die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van wijkbewoners. En dat alles gebeurt dichtbij huis. Een belangrijk aspect hierbij is dat mensen elkaar ontmoeten en zo samen op weg gaan naar mooie resultaten. In het gemeentenieuws verschijnt regelmatig een korte column waarin de buurtsportcoaches vertellen over ervaringen in hun werk en over sport- en cultuuractiviteiten in Winterswijk. In deze uitgave Jolanda Geurkink aan het woord.
Actief blijven is voor iedereen belangrijk. Maar niet voor iedereen is het zo vanzelfsprekend om de stap richting bewegen te maken. Als beweegmakelaar help ik inwoners graag daarbij. Mijn doel is om de drempel richting bewegen voor u zo laag mogelijk te maken. Zo informeer ik u graag over de sport- en beweegmogelijkheden in Winterswijk, help ik met het maken van een keuze of leg ik contact met een sportclub voor u. Kunt u mijn hulp gebruiken? Neem gerust contact met mij op. Samen kijken we naar uw persoonlijke wensen en mogelijkheden.

Hoe ga ik te werk?

 • U neemt contact op met mij om een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, via de app of door mij een mail te sturen.
 • De afspraak vindt bij u thuis plaats.
 • Tijdens het gesprek kijken we samen naar de persoonlijke mogelijkheden.
 • U kunt zelf contact opnemen met de sport- of beweegmogelijkheid, maar dat kan ik ook voor u doen.
 • U gaat naar de sport- of beweegmogelijkheid. Als u het prettig vindt dan ga ik de eerste keer met u mee.
 • Ik neem regelmatig contact met u op om te kijken hoe het gaat. Het kan zijn dat de sport- of beweegmogelijkheid niet meer bij u past doordat uw persoonlijke en/of lichamelijke situatie is veranderd. Dan kunnen we samen kijken naar een nieuwe sport- of beweegmogelijkheid.
 • Er zijn geen kosten verbonden aan de ondersteuning door de Beweegmakelaar.

Meer informatie

Heeft u vragen, leg dan contact met mij via telefoonnummer (06) 835 106 94 of via e-mailadres jgeurkink@winterswijk.nl. U mag mij ook een app-bericht sturen.

Overeenkomst  Bedrijventerrein Park Achterhoek Fase 2

Het college van Burgemeester en Wethouders maakt bekend dat de gemeente Winterswijk op 18 november 2019 een overeenkomst heeft gesloten om de herontwikkeling van het voormalige Cobercoterrein aan de Tuberweg in Winterswijk mogelijk te maken. Het gaat om een gebied ter grootte van circa 6,40 ha. In 2018 ter is een ontwerp-bestemmingsplan voor de ontwikkeling van een gezondheidspark ter inzage gelegd. Met de gesloten overeenkomst wordt afgesproken de locatie in tweeën te delen, een gedeelte te ontwikkelen tot een gezondheidspark en het andere gedeelte van de locatie te (her)ontwikkelen tot een bedrijventerrein.

De volledige naam van de overeenkomst luidt: Ontwikkelingsovereenkomst Bedrijventerrein Park Achterhoek Fase 2 tevens Overeenkomst tot wijziging van Ontwikkelingsovereenkomst Bedrijventerrein en/of maatschappelijke voorzieningen Arrisveld 2012. Het betreft een overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening, een zogenaamde anterieure overeenkomst grondexploitatie. Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt vanaf 26 november 2019 gedurende 6 weken ter inzage bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 te Winterswijk.

Voor meer informatie over de zakelijke beschrijving kunt u contact opnemen de heer R. Nijland van het Team Projecten van de gemeente Winterswijk. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (0543) 543 543.

Tegen de gesloten overeenkomst en/of de zakelijke beschrijving van de inhoud hiervan kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Informatieavond ‘Alles over asbestdaken’

Op dinsdagavond 3 december is er wederom een informatieavond over asbestdaken voor inwoners in onze gemeente. Bewoners van het buitengebied Brinkheurne, Ratum, Henxel, Huppel en Kotten zijn per brief uitgenodigd. Maar ook inwoners die bij een eerder gehouden avond niet in de gelegenheid zijn geweest, zijn van harte welkom.

Wat kunt u verwachten op deze informatieavond?

Samen met onze samenwerkingspartner, de stichting Asbesttrein, gaan we op 3 december in op vragen als:

 • Wat komt er kijken bij de sanering van een asbestdak, wat zijn de kosten voor een nieuw dak, wat mag u zelf doen en hoe zit het met de wetgeving?
 • Wat zijn de mogelijkheden voor bijvoorbeeld nieuwbouw, sloop, verbouwen, een andere (woon)bestemming, een extra bouwkavel of woning enzovoort?
 • Zijn er subsidies, leningsvormen, sloopfondsen?
 • Wat is de rol van verzekeraars en banken bij moeilijk verzekerbare gebouwen en wat zijn de mogelijkheden als u wilt overstappen naar een andere verzekering?
 • Zijn zonnepanelen interessant?

Komt u ook? Meld u dan aan

Dit doet u door uw naam, adres en telefoonnummer uiterlijk 30 november te mailen naar documenten@asbesttrein.nl. De bijeenkomst start dinsdag 3 december 2019 om 19.30 uur in Verenigingsgebouw Juliana, Gosselinkweg 14 in Winterswijk-Woold. De koffie en thee staan vanaf 19.00 uur voor u klaar.

Uw eigen situatie in beeld tijdens een gratis keukentafelgesprek

Tijdens de informatieavond kunt u een vrijblijvend keukentafelgesprek aanvragen. Dit betekent dat een onafhankelijk adviseur van de stichting Asbesttrein bij u thuis komt en uw situatie bekijkt.

Vragen?

Voor vragen of opmerkingen over de Asbesttrein kunt u contact opnemen met Anton Legeland (06 – 204 522 08 / anton.legeland@asbesttrein.nl) of Koen Nieuwenhuis (06 - 306 848 16 / koen.nieuwenhuis@asbesttrein.nl).

Heeft u vragen of opmerkingen over de bijeenkomst? Neem dan contact op met Ruurd Woolderink, telefoonnummer (0543) 543 543 of stuur een email naar asbest@winterswijk.nl.

Column door bestuurder

Wethouder Wim Aalderink schrijft …….

Vrijdag 15 november vierde het Gelders Genootschap haar 100 jarig jubileum en daar mocht ik als wethouder cultuur bij zijn. Het Gelders Genootschap zet zich al honderd jaar in voor de schoonheid van stad en land en doet dat samen met alle Gelderse gemeenten die samen dit genootschap vormen. Zij doet dit voor iedereen die hier leeft, woont, werkt, onderneemt en recreëert.

Als locatie was er gekozen voor het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. In mijn ogen de perfecte locatie om de verjaardag van een eerbiedwaardige, oude, maar o zo vitale, dame te vieren. Natuurlijk waren er toespraken van voorzitter Hans Esmeijer, Commissaris van de Koning John Berends en directeur Renée Koning van het Gelders Genootschap. Dat hoort bij een feest als dit en zij deden dat voortreffelijk.

Toch zijn twee andere toespraken mij het meest bijgebleven, die van cultuurjournalist Wieteke van Zeil en die van Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving Berno Strootman. Wieteke van Zeil ging in op de kunst van de opmerkzaamheid waarin zij ons confronteerde met de beperkingen van ons waarnemingsvermogen.
Berno Strootman adviseert als lid van het College van Rijksadviseurs sinds 2016 over de ruimtelijke programma’s en projecten van het rijk en andere partijen die de toekomst van het (cultuur)landschap en het waterbeheer betreffen. Hij nam ons vanuit het toekomstperspectief zoals dat in Panorama Nederland wordt geschetst mee naar de problemen van de toekomst, maar ook naar mogelijke oplossingen. Hij liet ons achter met het vertrouwen dat we samen in staat zijn om ook in de toekomst te kunnen blijven genieten van ons prachtige Gelderland.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Torenstraat

Er  worden werkzaamheden uitgevoerd aan de parkeerplaatsen Torenstraat. Vanaf die tijd is het niet meer mogelijk te parkeren in de parkeervakken die gelegen zijn tussen inrit hotel Stad Munster en de markt. Dit geldt voor weerszijde van de Torenstraat.

Tulpstraat

In verband met werkzaamheden is de Tulpstraat tot en met 27 december afgesloten voor al het verkeer.

Bocholtsestraat

In verband met werkzaamheden is de Bocholtsestraat tot en met 29 november afgesloten voor al het verkeer.

Rauwershofweg

In verband met werkzaamheden geldt tot en met 29 november eenrichtingsverkeer voor het gedeelte vanaf perceelnummer 12 en de Boveltweg. Verplichte rijrichting is Holders weg naar Boveltweg.

Boveltweg

In verband met werkzaamheden geldt tot en met 29 november eenrichtingsverkeer voor het voor het gedeelte tussen de Rauwershofweg en Meerdinkweg. Verplichte rijrichting is Rauwershofweg naar Meerdinkweg.

Schoolweg

In verband met werkzaamheden geldt tot en met 29 november eenrichtingsverkeer voor het gedeelte tussen Meerdinkweg en Hietkampweg. Verplichte rijrichting is Meerdinkweg naar Hietkampweg.

Hietkampweg

In verband met werkzaamheden is de Hietkampweg tot en met 29 november afgesloten voor al het verkeer.

Bataafseweg

In verband met herinrichtingswerkzaamheden is de Bataafseweg tot en met 20 december 2019 afgesloten voor al het verkeer. Het gaat hier om het gedeelte tussen de Kottenseweg en de Laan van Hilbelink. Tijdens de werkzaamheden is er een omleiding ingesteld gaande over de Kottenseweg, rondweg West, Groenloseweg en Vredenseweg.

De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Ook is er een wegsleepregeling van kracht.

Jonenstraat

In verband met bouwwerkzaamheden is de Jonenstraat tot en met 20 december afgesloten voor al het verkeer.

Agenda activiteiten

Datum, activiteit

27 november, Alzheimer Café van 20.00 tot 21.30 uur in ht Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde. Zaal is open van 19.30 uur.
28 november, Openbare raadsvergadering om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein.
3 december, Informatieavond ‘Alles over asbestdaken’ om 19.30 uur in Verenigingsgebouw Juliana, Gosselinkweg 14 in Winterswijk-Woold. Inloop vanaf 19.00 uur.
4 december, Openbare vergadering algemene raadscommissie om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein.
9 december, Spreekuur zorgverzekering voor inwoners met laag inkomen van 14.00 tot 17.00 uur in De Post, Balinkesstraat 4.
17 december, Spreekuur zorgverzekering voor inwoners met laag inkomen van 14.00 tot 17.00 uur in De Post, Balinkesstraat 4

Vergaderingen

Openbare raadsvergadering op 28 november 2019

Op donderdag 28 november 2019 wordt de reguliere raadsvergadering van de gemeenteraad van Winterswijk gehouden om 19.30 uur. Deze vindt plaats in het raadhuis aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1.

De raadsvergadering kunt u ook live via internet volgen door middel van een link op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt  u op ‘Uitzending bekijken’’.

De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt u op ‘Agenda’s en stukken’.

Meer informatie

Voor meer informatie over de raadsvergadering kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 122.
De raadsvergadering is ook achteraf op video te bekijken. Op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klikt u hiervoor op ‘Uitzending bekijken’.

Openbare vergadering algemene raadscommissie op 4 december 2019

De algemene raadscommissie van Winterswijk vergadert op woensdag 4 december 2019 vanaf 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1.
De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt u op ‘Agenda’s en stukken’.

Meer informatie

Op onze website kunt u ook informatie over het spreekrecht tijdens commissievergaderingen  vinden. Voor meer informatie over de raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 121.

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Ter inzage liggende omgevingsvergunningen

De onderstaande ter inzage liggende omgevingsvergunningen kunt u inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.

 •  Leeghwaterweg 10 (milieu)

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning kappen

 •   Vredenseweg 148-33

Verleende omgevingsvergunning kappen

 •  Asterstraat 57
 •  nabij Stemerdinkweg 7

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 •  Beatrixpark 1
 •  Kattenbergweg 2-23
 •  Waliënseweg 22

Verleende omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

 • Blekkinkhofweg 8
 • Meddoseweg 17

Ruimtelijke ordening

 •    Ontwerpbestemmingsplan Wamelinkweg 18-20

Algemene Plaatselijke Verordening

Vergunningsaanvraag evenement Kerstmarkt op 15 december 2019, Meddosestraat

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W


Op 12 november 2019 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1.    Ontwikkelingsovereenkomst Bedrijventerrein Park Achterhoek Fase 2 tevens Overeenkomst tot wijziging van Ontwikkelingsovereenkomst bedrijventerrein en/of maatschappelijke voorzieningen Arrisveld 2012

Op 19 november 2019 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Vaststelling Omgevingsvisie buitengebied
 2. Wijzigingen verordeningen Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Winterswijk
 3. Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland d.d. 21 november 2019
 4. Erfgoedverordening gemeente Winterswijk 2019
 5. 3e Financiële prognose 2019    
 6. Motie Regenbooggemeente
 7. Prestatieafspraken 2020 de Woonplaats
 8. Concept Toekomstvisie en Opdrachten Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_BenW/Besluitenlijsten_college