Joop Klein Haneveld geridderd bij 40-jarig jubileum als huisarts

De Winterswijkse huisarts Joop Klein Haneveld (70) is zaterdag 29 juni door locoburgemeester Elvira Schepers benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de eervolle onderscheiding bij de viering van zijn 40-jarig jubileum in Theater De Storm.

Op 1 juli 1979 nam Joop Klein Haneveld de praktijk van dokter Hartlief aan de Burgemeester Bosmastraat over, waar nu Huisartsenpraktijk Doktershof gevestigd is. Als huisarts onderscheidt hij zich door zijn grote betrokkenheid bij zijn patiënten, met name de chronisch zieke en terminale patiënten. Ook buiten kantoortijden en in het weekend staat hij altijd klaar voor zijn patiënten. Daarnaast heeft hij ruim twintig jaar les gegeven aan jonge huisartsen in opleiding aan de universiteiten van Utrecht en Groningen.

Vrijwilligersactiviteiten
Naast zijn drukke huisartsenpraktijk heeft Joop Klein Haneveld diverse vrijwilligersactiviteiten verricht. Begin jaren 90 was hij medeoprichter en jarenlang bestuurslid van de Vereniging Vrienden van de Alzheimerstichting Oost Achterhoek. Hij heeft veel bijeenkomsten georganiseerd voor dementerenden en hun mantelzorgers om informatie en steun te geven en lotgenotencontacten te bevorderen.

Vanaf 1996 was Klein Haneveld tien jaar actief als sponsorwerver voor hulpprojecten in verschillende Afrikaanse landen. Het bevriende echtpaar Van Hasselt behandelde daar oorproblemen bij de lokale bevolking. Met de gelden die Klein Haneveld en zijn vrouw bijeenbrachten konden in samenwerking met de ziekenhuisapotheker goedkope oordruppels worden ontwikkeld en geproduceerd.

Vanaf 2004 zijn Joop Klein Haneveld en zijn vrouw jarenlang intensief mantelzorger geweest voor een zieke vriendin en haar gezin.

Sinds 2014 houdt Joop Klein Haneveld zich vooral bezig met de ziekte van Lyme, nadat deze ziekte bij zijn dochter werd vastgesteld. Hij ontdekte dat veel artsen nog onvoldoende kennis hebben over deze ziekte en zet zich in om collega-artsen te informeren en kennis bij te brengen over deze ziekte. Hij is als adviseur verbonden aan de Lymevereniging en de Stichting Tekenbeetziekten, die de belangen van duizenden patiënten met chronische Lyme in Nederland behartigen. Voor veel patiënten met de ziekte van Lyme is hij een belangrijke vraagbaak. Daarnaast is hij lid van de International Lyme and Associated Diseases Society (ILADS), een internationale artsenorganisatie die de ziekte van Lyme op een andere manier probeert te behandelen en werkt hij mee aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de ziekte van Lyme.

KO Joop Klein Haneveld
Joop Klein Hanveld met zijn vrouw Tineke (links) en locoburgemeester Elvira Schepers (rechts).