Gemeentenieuws 7 september 2021

Met onder andere GGD biedt extra vaccinatiemogelijkheid tegen corona, World Cleanup Day, hulp bij zorg en ondersteuning, persoonlijk verhaal over armoede, SRV wagen gaat rijden en maak een reis door de tijd vanaf de wederopbouwperiode naar de toekomst.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Actualiteiten

World Cleanup Day

Op zaterdag 18 september is het weer World Cleanup Day. Mensen uit de hele wereld komen dan in actie om zwerfafval op te ruimen. De World Cleanup Day wordt sinds 2018 elk jaar georganiseerd door de Plastic Soup Foundation. De gemeente en Mooi Schoon (het zwerfvuilprogramma van ROVA) ondersteunen dit initiatief natuurlijk van harte. Wil jij ook in actie komen tijdens de World Cleanup Day? Kijk dan snel op www.mooi-schoon.nl/wcd/ naar wat jij kunt doen.

Goed voorbeeld doet volgen

Bewoners van de Pas hebben zaterdag 18 september van 10.00 tot circa 11.30 uur de gelegenheid om samen hun wijk op te ruimen. Hiervoor kunnen bewoners zich tot donderdag 9 september opgeven via e-mail uitdepas@wwijk.nl of telefonisch bij Claudia Bosscher 06-12 72 13 85.

World Cleanup Day

World Cleanup Day is de grootste wereldwijde opruimactie. Het doel? Het opruimen van zoveel mogelijk zwerfafval! Elk jaar worden er op World Cleanup Day gigantische hoeveelheden afval uit het milieu gehaald. Vorig jaar is er in de 24 tijdzones tussen Nieuw-Zeeland en Hawaii door 20 miljoen vrijwilligers opgeruimd. En daarnaast is veel waardevolle informatie verkregen over het soort afval dat in het milieu ligt. Dat inzicht is onmisbaar bij het vinden van structurele oplossingen.

Mooi Schoon

Mooi Schoon is het zwerfvuilprogramma van ROVA. ROVA helpt inwoners van de gemeente om hun omgeving schoon te houden of te maken. Iedereen wil natuurlijk graag een schone leefomgeving. Dat is waar het zwerfvuilprogramma Mooi Schoon voor staat. In 18 gemeenten werkt Mooi Schoon samen om door middel van voorlichting, educatie en extra aanpak zwerfvuil te voorkomen.

GGD biedt extra vaccinatiemogelijkheid

GGD Noord- en Oost-Gelderland komt woensdag 15 en vrijdag 17 september naar Winterswijk om inwoners te vaccineren tegen corona.

Winterswijkers die zich willen laten vaccineren kunnen op woensdag 15 september terecht in de Sport- en Turnhal Winterswijk bij het Gerrit Komrij College (Parallelweg 9) en op vrijdag 17 september in de gymzaal van de Stegemanschool (Morgenzonweg 7b). Op beide dagen kunt u zich hier van 11.00 tot 19.00 uur laten vaccineren.

Geen afspraak nodig

U hoeft geen afspraak te maken voor de vaccinatie. Wel moet u een geldig ID-bewijs meenemen. U krijgt een vaccinatie met het Pfizer-vaccin. Binnen de vaccinatielocaties is het dragen van een mondneusmasker verplicht.

Elke vaccinatie telt

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Zo gaan we verspreiding van het coronavirus tegen en beschermen we elkaar. Daarom telt elke vaccinatie.

Meer weten?

Uitgebreide informatie over vaccinaties kunt u vinden op www.ggdnog.nl.

Wat kunt u zelf, wat heeft u nodig en wie kan u daarbij helpen?

Merkt u dat zelfstandig thuis wonen moelijker wordt? Dan is de eerste stap dat u eerst zelf een oplossing probeert te zoeken. Vaak kunnen familieleden, vrienden of kennissen u een luisterend oor of hulp bieden. Soms heeft u meer ondersteuning nodig. Wat zijn dan uw mogelijkheden en waar kunt u terecht met uw vragen? Bijvoorbeeld bij Sociaal Team de Post.

Sociaal Team de Post luistert en adviseert

De hulpverleners en welzijnswerkers van het Sociaal Team zijn in dienst van de gemeente Winterswijk. U kunt dit team al uw vragen stellen over zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien. Bij Sociaal Team de Post weten ze wie u of uw naaste verder kan helpen. Ze kunnen u bijvoorbeeld in contact brengen met een deskundige, zoals een consulent van de gemeente, een ouderenadviseur of een cliëntondersteuner.

Met een persoonlijk plan houdt u overzicht

Tijdens het intakegesprek over uw Wmo-aanvraag bespreekt u met de consulent van de gemeente waar u hulp  bij nodig heeft en wat u hiermee wilt bereiken. Het kan handig zijn om vóór dit gesprek een persoonlijk plan op te stellen. Hierin noteert u wat u wilt bereiken, welke dingen u zelf kunt doen, waar u hulp bij nodig heeft en wie u die hulp kan bieden. Zo houdt u overzicht over de aanpak van uw hulp- of zorgvragen. De consulent kan u tijdens het intakegesprek ook helpen een persoonlijk plan op te stellen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor ondersteuning, zorg of hulp?

Belt u ons op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur op telefoonnummer (0543) 543 960.  Ook chatten is mogelijk. Onze medewerkers van het Sociaal Team staan u dan graag te woord. Als dat gewenst is, wordt er een afspraak gemaakt bij De Post. U kunt ook een mail sturen naar depost@winterswijk.nl.
Op de website van de gemeente vindt u meer informatie over de ondersteuning die de gemeente kan bieden.

Samen kijken naar oplossingen

In het Gemeentenieuws delen we regelmatig een persoonlijk verhaal over armoede. Deze keer lees je over de ervaring van een echtpaar dat bijna uit huis werd gezet door een huurachterstand.

Wij hebben een heftige tijd achter de rug. Met hulp van de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) en Sociaal Team de Post kunnen we nu gelukkig deze periode goed afsluiten.
In oktober 2019 zijn wij door een huurschuld bijna uit ons huis gezet. Deze ervaring leverde veel stress op. We deelden ons verhaal bij de SDOA. Zij en de Post dachten samen met ons mee over een oplossing. We ontvingen een leenbijstand. Zo betaalden wij een gedeelte van onze huurachterstand en konden we blijven wonen in ons huis. Aan deze lening zaten wel voorwaarden verbonden, waarvan één was dat we onder bewind zouden gaan.
Helaas verliep het niet altijd even goed met onze bewindvoerder. Hierdoor ontstond er alsnog een huurachterstand en was er onvoldoende leefgeld beschikbaar. We konden in deze nare tijd altijd rekenen op de hulp van SDOA en de Post. Zij dachten goed met ons mee en gaven advies. We zijn blij dat alles nu goed loopt en de financiën op orde zijn. De stress is voorbij en dat geeft ons veel rust.

Jouw verhaal delen?

Laat het onze ervaringsdeskundige Linda Souisa weten. Dit kan via iedereendoetmee@winterswijk.nl.  

Gevonden en verloren voorwerpen

Heeft  u iets gevonden of verloren? U kunt hiervan aangifte doen bij ons, persoonlijk bij de receptie van het gemeentekantoor of telefonisch via telefoonnummer (0543) 543 543.
Wij publiceren gevonden voorwerpen maandelijks op onze site. Staat het voorwerp dat u bent verloren er niet bij, neem dan contact met ons op via eerder genoemd telefoonnummer.

Duurzaam Winterswijk

Green Leaf  Award, klimaatcampagne en actie Steenbreek. Deze onderwerpen en meer lees je op de pagina van Duurzaam Winterswijk elders in het Achterhoek Nieuws. Op de pagina lees je alles over wat er op het gebied van duurzaamheid gaande is in onze mooie gemeente. Meer informatie is ook te vinden op www.duurzaamwinterswijk.nl

Een nieuwe tijd rijdt!

Stap met ons terug in de tijd en maak een reis van toen naar de toekomst!
Vanaf 14 september gaat Een nieuwe tijd rijden in Winterswijk! In de SRV-Wagen maak je een reis door de tijd vanaf de wederopbouwperiode naar de toekomst en weer terug naar het nu. Ga je met ons mee? Meer over het programma lees je hier.

Milieubrengstation

ROVA zorgt voor de inzameling van huishoudelijk afval. Heeft u afval dat niet aan huis wordt ingezameld? Dan kunt u dit afval aanbieden bij het milieubrengstation aan de Leeghwaterweg 10. Openingstijden zijn woensdag en vrijdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Komt u afval brengen, dan moet u zich kunnen legitimeren als inwoner van onze gemeente. De ROVA berekent kosten voor bepaalde soorten afval. Kijk voor info op www.rova.nl Op het inzamelpunt kunt u zowel contant als met pin betalen. In verband met het coronavirus kan er nu al met pin betaald worden.

Verkeersmaatregelen

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Actuele info

Langediek

In verband met onderhoudswerkzaamheden is de Langediek tot en met woensdag 8 september afgesloten. Fietsers hebben doorgang.

Fietspad tussen Morgenzonweg en Landweer

In verband met het snoeien van bomen is het fietspad tussen de Morgenzonweg en Landweer tot en met vrijdag 10 september gefaseerd afgesloten.

Spoorwegovergang Huttenweg – Kotmansweg

Door werkzaamheden bij het spoor en de overgang aan Huttenweg met Kotmansweg is deze overgang tot maandag 11 oktober afgesloten.

Lopende maatregelen

•    Vrijheidspark
•    Wooldstraat
•    Waliënseweg
•    Adamskampweg

Meer info leest u op www.winterswijk.nl/verkeersmaatregelen

Agenda activiteiten

Datum, activiteit

  • 8 september, Vergadering insprekers om 19.30 uur. Meer info: www.winterswijk.nl/gemeenteraad U kunt zich uiterlijk dinsdag 7 september aanmelden als inspreker via griffie@winterswijk.nl of (0543) 543 543.
  • 8 september, Digitaal spreekuur GrensInfoPunt EUREGIO van 10.00 tot 12.00 uur. Thema: Werken en zoektocht naar personeel in de grensstreek. Deelname gratis, aanmelden: spreekuur@euregio.eu
  • 9 september, Vergadering algemene raadscommissie om 19.30 uur. Meer info: griffie@winterswijk.nl Agenda en stukken: www.winterswijk.nl/gemeenteraad
  • 9 september, Vergadering via zoom van Cliëntenraad PW SDOA van 19.30 tot 21.30 uur. Meer info: https://clientenraadparticipatiewet.sdoa.nl Wilt u de online-vergadering kunnen volgen, kunt u dit aangeven bij de
  • ambtelijk secretaris via mail clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl
  • 14 tot en met 19 september, SRV wagen on tour en maak een reis van toen naar de toekomst. Meer info: www.winterswijk.nl/srvwagen
  • 15 september, Extra vaccinatiemogelijk tegen corona van 11.00 tot 19.00 uur in de Sport- en Turnhal Winterswijk bij het Gerrit Komrij College, Parallelweg 9.
  • 17 september, Extra vaccinatiemogelijk tegen corona van 11.00 tot 19.00 uur in de gymzaal van de Stegemanschool, Morgenzonweg 7b.
  • 18 september, World Cleanup Day.
  • 23 september, Raadsvergadering om 19.30 uur.
Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op deze website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl. U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, leest u op onze website 
https://www.winterswijk.nl/collegebesluiten