Bestemmingsplan Het Vriezenhuis

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van de gemeente Winterswijk in de vergadering van 30 mei 2012 het bestemmingsplan Het Vriezenhuis heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan voorziet in het realiseren van een receptie, hotelkamers, zaalruimte en een keuken in de deel, jongveestal en melkruimte van de hoofdwoning. Daarnaast wordt de toeristische ontsluiting van het landgoed verbeterd door middel van het aanleggen van recreatiepaden en kan nieuwbouw van een woning gerealiseerd worden ten behoeve van de verplaatsing van de bestaande bedrijfswoning. Tevens wordt de reeds gerealiseerde schoppe voor recreatieappartementen en zaalruimte en de renovatie van de hoofdwoning ten behoeve van hotelkamers integraal opgenomen in het bestemmingsplan. Het plan is gelegen in het oostelijk deel van het Winterswijkse buitengebied, buurtschap Woold. Het maakt deel uit van een landgoed van circa 70 hectare en wordt globaal gezien begrensd door de Wooldseweg in het westen en noorden, de Guldenweg in het zuiden en de Holthuisweg in het Oosten. Een wijziging ten opzichte van het ontwerpplan betreft een kleine aanpassing van de plankaart te weten het verleggen van enkele meters van het bouwvlak waardoor de plancontour licht gewijzigd is. De wijziging is vervat in de plankaart en is ook na te lezen in het raadsbesluit.

Het vaststellingsbesluit is in werking getreden op donderdag 26 juli 2012.