Gemeentenieuws 19 januari 2021

Met onder andere invoering van de Ja-Ja sticker in Winterswijk, aankondiging openbare raadsvergadering op 28 januari, kandidaatstelling voor de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, het GrensInfoPunt helpt u bij vragen over werken of wonen in Duitsland.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Actualiteiten

Een sticker voor wie folders in de brievenbus wil

Er is draagvlak voor de invoering van een Ja-Ja sticker in Winterswijk. Ruim 55% van de deelnemers aan de in oktober uitgevoerde enquête vindt de invoering van deze sticker een goed idee. 44% verwacht dat ze minder oud papier zullen weggooien na invoering van de sticker. Dit is goed voor het milieu. De gemeente Winterswijk onderzoekt of het mogelijk is om op 1 september 2021 de Ja-Ja sticker in te voeren in Winterswijk. Uiteraard telt de mening van u als inwoners mee. We hebben daarom van 13 oktober tot 27 oktober 2020 een enquête gehouden die door 369 mensen is ingevuld.

Persoonlijk pakket folders

Ongeveer 53% wil reclamefolders blijven ontvangen, eventueel in een persoonlijk pakket vanuit websites als folderkiezer.nl of kiesjefolders.nl. Hierbij kunnen inwoners zelf aangeven in welke folders interesse is. Via Facebook werd voornamelijk gereageerd op het opplakken van een sticker op de woning en of dit mooi staat of niet. Dat was voor ons een onverwachte invalshoek die we zeker meenemen in het vervolg van de invoering.

Invoeren Ja-Ja sticker

Het invoeren van de Ja-Ja sticker betekent dat inwoners alleen ongeadresseerd reclamedrukwerk ontvangen als ze een Ja-Ja sticker op de brievenbus hebben. Als er geen sticker op uw brievenbus zit, ontvangt u nog wel de huis-aan-huis bladen en geen ongeadresseerd reclamedrukwerk. Dit is een omkering van het huidige systeem. Het college hoopt hiermee het milieu minder te belasten: besparing op papier, inkt en brandstof.

Het vervolg

De komende maanden gaat de gemeente door met de invoering van de sticker. We bedanken iedereen die de vragen ingevuld heeft. Wanneer er meer nieuws is, hoort u weer van ons.  

Kandidaatstelling

Op dinsdag 1 februari 2021 is de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De formulieren voor:

 • de lijsten van kandidaten (model H 1)
 • de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9)
 • de machtiging tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1)
 • de machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst (model H 3-2)
 • de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4)

zijn te downloaden via de site van de Kiesraad, www.kiesraad.nl  Politieke partijen kunnen voor het aanmaken van de kandidatenlijst en de overige formulieren daarbij gebruikmaken van Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV).

Voor vragen over de inlevering van de kandidatenlijsten kunt u contact opnemen met het Informatiepunt Verkiezingen van de Kiesraad. Te bereiken op werkdagen van tussen 9.00 en 17.00 uur via telefoon (070) 426 73 29 of e-mail informatiepunt@kiesraad.nl

Het GrensInfoPunt is u graag van dienst

Werkt u in Duitsland of overweegt u te emigreren naar Duitsland? Informatie over sociale zekerheid, belastingen, arbeidsrecht en meer met betrekking tot de grenssituatie Nederland Duitsland verstrekt het GrensInfoPunt van de EUREGIO. Veel informatie hierover vindt u op www.grensinfopunt.eu. Op deze site kunt u ook uw vragen stellen, vindt u onze contactgegevens en leest u wanneer – zodra het weer mogelijk is - onze spreekuren worden hervat, onder andere in het gemeentekantoor in Winterswijk.
Belangrijke tip: laat u vooraf goed informeren voordat u de stap naar Duitsland zet.

Verkeersmaatregelen

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Actuele informatie

Burgemeester Bosmastraat

In verband met werkzaamheden aan het Vrijheidspark, is het kruispunt Burgemeester Bosmastraat - Beukenhorstweg tot nader bericht afgesloten voor al het verkeer. Op woensdag en zaterdag is de Burgemeester Bosmastraat vanaf de Beukenhorstweg in verband met de warenmarkt afgesloten voor al het verkeer.

Zuilenesstraat

In verband met de renovatie van een transformator huis is de Zuilenesstraat ter hoogte van huisnummer 40 tot en met 5 februari afgesloten voor al het verkeer. De garageboxen zijn bereikbaar via de Curacaostraat.

Lopende maatregelen

 • Torenstraat
 • Beukenhorstweg
 • Wierengastraat
 • Balinkesstraat
 • Mevr. Kuipers-Rietbergplein
 • Tangelder Gorusstraat

Meer info leest u op www.winterswijk.nl/verkeersmaatregelen

Agenda activiteiten

Datum, Activiteit

 • 28 januari, Openbare raadsvergadering om 19.30 uur *

*) Over het agenda-onderwerp met een * wordt meer info gegeven elders in dit gemeentenieuws.

Vergaderingen

Openbare raadsvergadering 28 januari 2021

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus wordt deze raadsvergadering digitaal gehouden.

Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op deze website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl. U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, leest u op https://www.winterswijk.nl/collegebesluiten