Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. Deze wet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen; de leefomgeving. Het gaat over wat u buiten ziet, hoort en ruikt. In de wet staan dan ook regels voor wonen, bouwen, water, lucht, bodem, natuur, wegen, bedrijven en gebouwen.

De nieuwe wet brengt veel bestaande wetten samen in 1 wet. En geldt voor alle Nederlandse inwoners, organisaties en bedrijven.

Wanneer heeft u met de Omgevingswet te maken?

U krijgt te maken met de Omgevingswet als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving.  Bijvoorbeeld als u:

 • een dakkappel wilt plaatsen
 • een boom wilt kappen
 • uw huis wilt uitbouwen
 • in uw huis een bedrijf wilt starten
 • als ondernemer een loods wilt plaatsen naast uw bedrijfspand

Het veranderen van iets in uw omgeving kan effect hebben op anderen. Wij raden u daarom aan om buren of andere belanghebbenden in uw leefomgeving te betrekken bij dit soort plannen. Om hen te informeren of om hun mening te vragen. Door de omgeving te betrekken bij uw plannen kunt u rekening houden met elkaar.

U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving en hierover contact met u opneemt. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten.

Bekijk de animatie met uitleg over de Omgevingswet(externe link).

Eén nieuw Omgevingsloket voor alle aanvragen, meldingen en informatie

Het Omgevingsloket is de naam voor het nieuwe digitale loket waar u terecht kunt als u plannen heeft die iets veranderen in de fysieke leefomgeving. Op die website kunt u zien of u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of informatie moet aanleveren voor de plannen die u heeft. Als dat zo is, dan kunt u dat via het loket regelen. Het Omgevingsloket bevat ook informatie over welke regels er gelden op de plek waar u iets wilt veranderen.

Het nieuwe Omgevingsloket kunt u gebruiken vanaf 1 januari 2024.

Bekijk de animatie met uitleg over het Omgevingsloket(externe link).

Eén Omgevingsplan vervangt alle bestemmingsplannen

Vanaf 1 januari 2024 zijn er geen bestemmingsplannen meer. Er is straks 1 omgevingsplan dat voor de hele gemeente geldt. Hierin staan dan alle regels voor de fysieke leefomgeving. Zoals wat er op een bepaalde plek wel of niet mag worden gebouwd, en regels voor geluid en bodem.

Bekijk de animatie met uitleg over het Omgevingsplan(externe link).

Kortere procedure als uitgangspunt

Het uitgangspunt van de Omgevingswet is dat de procedures korter worden. In de Omgevingswet staat dat de gemeente in de meeste gevallen binnen 8 weken een beslissing neemt over uw vergunningsaanvraag. De gemeente heeft de mogelijkheid deze termijn eenmalig met 6 weken te verlengen. Daarna kunnen mensen nog bezwaar maken of in beroep gaan tegen de beslissing.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via 0543 543 543

De Omgevingswet gaat over de fysieke leefomgeving. Wat betekent dat?

Met de Omgevingswet wil de overheid dat we de ‘fysieke leefomgeving' beter en eenvoudiger inrichten. De volgende onderdelen vallen in ieder geval onder de fysieke leefomgeving:

 • bouwwerken en infrastructuur
 • water(systemen), bodem en lucht
 • landschappen, natuur en cultureel erfgoed
 • sociale en gezondheidsaspecten, zoals rolstoeltoegankelijkheid en groene schoolpleinen

De Omgevingswet gaat dus niet alleen om de inrichting van de fysieke leefomgeving. Sociale en maatschappelijke belangen zijn daarin ook belangrijk.

Waarom wordt de Omgevingswet ingevoerd?

Met de Omgevingswet wil de overheid dat we de ‘fysieke leefomgeving' beter en eenvoudiger inrichten. De volgende onderdelen vallen in ieder geval onder de fysieke leefomgeving:

 • bouwwerken en infrastructuur
 • water(systemen), bodem en lucht
 • landschappen, natuur en cultureel erfgoed
 • sociale en gezondheidsaspecten, zoals rolstoeltoegankelijkheid en groene schoolpleinen

De Omgevingswet gaat dus niet alleen om de inrichting van de fysieke leefomgeving. Sociale en maatschappelijke belangen zijn daarin ook belangrijk.