Vanwege het vertrek van een aantal leden is de Adviesraad op zoek naar nieuwe leden voor alle werkgroepen.

De Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein (hierna ASD) geeft gevraagd en ongevraagd advies over alle beleidsplannen die de gemeente heeft met betrekking tot de in- en uitvoering van het sociaal domein. De leden van de ASD denken actief en kritisch mee over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Daardoor zijn zij een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente Winterswijk. Omdat de ASD uit inwoners van onze gemeente bestaat, pakken de leden signalen op uit de samenleving met betrekking tot de uitvoering en de effecten van het gemeentelijk beleid. De leden van de ASD denken mee en adviseren vanuit betrokkenheid, deskundigheid, beroepspraktijk, persoonlijke ervaring, interesse of netwerk.

Werkgroepen

Onderwerpen vragen om bepaalde kennis of ervaring. Daarom is er voor een structuur gekozen waarbij de ASD is opgedeeld in werkgroepen. Er zijn drie werkgroepen:

 1. Bestaanszekerheid
 2. Jeugd
 3. Participatie

De voltallige ASD komt gemiddeld 6 keer per jaar bij elkaar. Binnen de werkgroepen maken leden samen afspraken over bijeenkomsten. Als lid ontvangt u een vrijwilligersvergoeding.

Nieuwe leden

Vanwege het vertrek van een aantal leden zijn wij op zoek naar nieuwe leden voor alle werkgroepen.

Van leden van de ASD wordt gevraagd dat ze:

 • woonachtig zijn in de gemeente Winterswijk.
 • ervaring en/of kennis hebben van en/of betrokken zijn bij minimaal één van de werkgroepen.
 • vanuit het algemeen belang kunnen denken.
 • gericht zijn op samenwerking en openstaan voor vernieuwing. 
 • geen bestuurlijke en/of ambtelijke functie bekleden in de gemeente Winterswijk.
 • geen managementfunctie bekleden binnen een organisatie die subsidie ontvangt van de gemeente Winterswijk.
 • ongeveer 8 uur per maand beschikbaar zijn.
 • beschikken over een lokaal maatschappelijk netwerk.
 • goed kunnen samenwerken met anderen binnen en buiten de ASD. 
 • bereid zijn informatie te zoeken die van belang is om tot een goed advies te komen. 
 • signalen en ervaringen van inwoners kunnen vertalen in een advies.
 • verkregen informatie niet benutten buiten de ASD. 
 • lid te zijn van de ASD voor in beginsel vier jaar. Deze termijn kan één keer met vier jaar worden verlengd.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd om lid te worden van de Adviesraad Sociaal Domein? Dan ontvangen wij graag uw brief met cv. U kunt tot 26 maart 2024 op deze vacature reageren via het e-mailadres wmoraad@winterswijk.nl.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Marjolein Broens, secretaris Adviesraad Sociaal Domein. Zij is te bereiken via het e-mailadres wmoraad@winterswijk.nl.

De sollicitatiegesprekken worden in overleg met de kandidaten gepland