In de Wet open overheid (Woo) staat dat informatie van de overheid zo veel mogelijk openbaar moet zijn. U heeft bijvoorbeeld recht op informatie over het beleid en de besluiten van de gemeente. De gemeente informeert haar inwoners actief hierover via persberichten, huis-aan-huisbladen of de website.

Vanaf 1 mei 2022 vervangt de Woo de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het uitgangspunt van de Woo is dat overheidsinformatie openbaar en goed vindbaar is.

Waar kunt u informatie vinden?

  • Via de website Overheid.nl kunt u de bekendmakingen over uw buurt ook per e-mail ontvangen.
  • Wilt u de mededelingen van gemeente, waterschap en provincie tegelijkertijd doorzoeken? Gebruik de zoekdienst van de overheid op lokaleregelgeving.overheid.nl. Gemeente Winterswijk is daar ook op aangesloten.
  • Via de website  Ruimtelijkeplannen.nl kunt u de nieuwe of gewijzigde bestemmingsplannen in de gemeente inzien. U kunt deze ook per email ontvangen.
  • Raadsvergaderingen gemeente Winterswijk vindt u op onze raadsinformatiewebsite.
  • Op de website van de gemeente vindt u ook belangrijke informatie.

Informatie niet gevonden                                                                                         

Heeft u niet de juiste informatie gevonden? Wij helpen u graag, neemt u contact op met onze contactpersonen Woo. Dit kan per email: contactpersoon-woo@winterswijk.nl of belt u naar ons centrale telefoonnummer: (0543) 543 543.

Wet- en regelgeving

Wet open overheid