In de Wet open overheid (Woo) staat dat informatie van de overheid zo veel mogelijk openbaar moet zijn. U heeft bijvoorbeeld recht op informatie over het beleid en de besluiten van de gemeente. De gemeente informeert haar inwoners actief hierover via persberichten, huis-aan-huisbladen of de website.

Vanaf 1 mei 2022 vervangt de Woo de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het uitgangspunt van de Woo is dat overheidsinformatie openbaar en goed vindbaar is.

Waar kunt u informatie vinden?

Informatie niet gevonden

Heeft u niet de juiste informatie gevonden? Wij helpen u graag, neemt u contact op met onze contactpersonen Woo. Dit kan per email: contactpersoon-woo@winterswijk.nl of belt u naar ons centrale telefoonnummer:(0543) 543 543.

Wet- en regelgeving