1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 9 mei 2023, nr. 18

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: M. van de Weerd


2.    Aanwijzing ambtenaar van de burgerlijke stand

Besluit:
Mevrouw Marianne Patricia van Dijk aangewezen als ambtenaar van de burgerlijke stand voor de duur van de aanstelling bij de gemeente Winterswijk.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: J. Meyerink


3.    Jaarstukken 2022 en Kaderbrief 2024 Regio Achterhoek

Besluit:
De raad voorstellen:

  1. kennis te nemen van de jaarstukken 2022 van de Regio Achterhoek en hierover geen zienswijzen in te dienen;
  2. kennis te nemen van de Kaderbrief 2024 van de Regio Achterhoek.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: M. Keur


4.    Stand van zaken opvang nieuwkomers Winterswijk

Besluit:
De raad met bijgevoegde nieuwsbrief informeren over de stand van zaken nieuwkomers.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/E.S.F. Schepers-Janssen/ behandelend ambtenaar: E. Abbink-Slats