Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 4 juli 2017

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 27 juni 2017, nr. 134

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. IKZIEwinterswijk ontwerpbestemmingsplan Boterstraat

Besluit:

  • Het aantal woningen in het plangebied Boterstraat verhoogd naar maximaal 6.
  • Ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘Boterstraat’ en de daartoe benodigde procedure opstarten.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers  / behandelend ambtenaar: de heer J. Eijpe en de heer W. Oortman
Commissie: ja

3. Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van 2 woningen aan de Jan Steenstraat ongenummerd, kadastraal bekend als sectie I, 14183 en plaatselijk als nabij Jan Steenstraat  9

Besluit:
De aanvraag omgevingsvergunning geweigerd.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers  / behandelend ambtenaar: mevrouw L. Roeterink en mevrouw S. Tollkamp en de heer G. Gerritsen
Commissie: nee