Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 12 juni 2017

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 6 juni 2017, nr. 134

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Algemene Ledenvergadering VNG d.d. 14 juni 2017

Besluit:

  1. Burgemeester Bengevoord gemachtigd de gemeente Winterswijk op de ALV van de VNG op 14 juni 2017 te vertegenwoordigen.
  2. Ingestemd met de aan de ALV gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw M. Keur
Commissie: ja

3. Definitief besluit Oprichting Overheids BV Werken Binnen

Besluit:
Definitief ingestemd met het oprichten van een Overheids BV voor het onderdeel ‘Werken Binnen’ van de gemeenschappelijke regeling Hameland.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: mevrouw E. Abbink-Slats
Commissie: ja

4. Bijzondere Algemene Ledenvergadering Vitens NV d.d. 26 juni 2017

Besluit:
Ingestemd met de benoeming van mevrouw drs. M. Bonhof tot directielid van Vitens NV voor onbepaalde tijd.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde / behandelend ambtenaar: mevrouw M. Keur
Commissie: nee

5. Diverse verkeersbesluiten

Besluit:

  1. Een verplichte rijrichting in de Pijnboomstraat ingesteld.
  2. De Kloetenseweg tussen Hortensialaan en Bataafseweg aangewezen als 30 km zone.
  3. Een parkeerschijfzone voor 2 parkeerplaatsen in de Popperssteeg (achter gemeentekantoor) ingesteld.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: mevrouw M. de Jong
Commissie: nee