Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 20 juni 2017

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 12 juni 2017, nr. 132

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee


2. Vervolg adviseringen Beatrix Gezondheidspark

Besluit:

  1. Ingestemd met :
    a. een enkelvoudig onderhandse gunning van de opdracht conform de offerte van professor R. Bakker, waarbij eenmalig afgeweken wordt van het huidige gemeentelijke inkoop- en  aanbestedingsbeleid;
    b. de overeenkomst met N. van de Laar en S. Peelen.
  2. Hiervoor € 66.000 excl. BTW beschikbaar gesteld en dit bedrag opnemen in de 2e Financiële Prognose 2017.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris  / behandelend ambtenaar: de heer R. Nijland
Commissie: ja