Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 21 november 2017

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 14 november 2017, nr. 154

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Uitvoeringsagenda Woonvisie 2015 – 2020 Winterswijk Vitaal

Besluit:
De commissie Ruimte door middel van de notitie ‘Woonvisie 2015 – 2020 Winterswijk Vitaal – uitvoeringsagenda’ informeren over de planning en uitvoering van deze uitvoeringsagenda.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers  / behandelend ambtenaar: de heer E. Rouw
Commissie: ja

3. Vergaderstukken Algemeen Bestuur Hameland d.d. 24 november 2017

Besluit:
Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: mevrouw E. Abbink-Slats
Commissie: ja

4. Aanwijzing extra koopzondag 2017 en wijziging Winkeltijdenverordening 2014

Besluit:

 • 1. Zondag 17 december a.s. als extra koopzondag voor het centrumgebied aangewezen.
 • 2. De raad voorstellen de Winkeltijdenverordening zodanig te wijzigen dat:
  • de vrijstelling voor de winkelopenstelling op tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en tweede Kerstdag ook geldt voor winkels in het centrumgebied, en
  • winkels in vrijetijds- en recreatieartikelen geopend mogen zijn op alle zondagen in de periode van 1 maart tot 1 september.

Portefeuillehouder”mevrouw  drs. I.G. Saris  / behandelend ambtenaar: de heer J.G. Krosenbrink
Commissie: ja

5. Rapportage stand van zaken en voortgang project Bedrijvenlandgoed Slinge

Besluit:
Kennisgenomen van de rapportage en de commissie Ruimte daarvan op de hoogte stellen.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: mevrouw I. Timmers
Commissie: ja

6. Benoeming tot ambtenaar van de burgerlijke stand

Besluit:
Mevrouw M. Mink benoemd tot ambtenaar van de burgelijke stand per 21 november 2017.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde  / behandelend ambtenaar: mevrouw J. Walvoort
Commissie: nee

7. Benoeming tot ambtenaar van de burgerlijke stand

Besluit:
Mevrouw E. Emral  benoemd tot ambtenaar van de burgelijke stand per 21 november 2017.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde/ behandelend ambtenaar: mevrouw J. Walvoort
Commissie: nee

8. Straatnaamgeving woonplan achter de maalderij in Winterswijk- Brinkheurne

De straatnaam ‘Maalderij’ vastgesteld voor de toegangsweg naar de woningen achter de voormalige maalderij in Winterswijk-Brinkheurne.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: de heer M. Schuurmans
Commissie: nee

9. Subsidievaststelling SWW Welzijn BV 2016

Besluit:

 • Kennisgenomen van het inhoudelijk en financieel verslag  2016 van SWW Welzijn BV.
 • De subsidie 2016 t.b.v. SWW Welzijn BV vastgesteld op € 155.400.

Portefeuillehouder: mevrouw  drs. I.G. Saris  / behandelend ambtenaar: de heer H. Kappert
Commissie: ja

10.  Haalbaarheidsonderzoek Stadstuinbouw

Besluit:

 • Kennisgenomen van het haalbaarheidsonderzoek ‘Hospital Gardening’.
 • De ontwikkeling van de stadstuin onderdeel  maken van de ontwikkeling van het gezondheidspark.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: mevrouw E. Abbink-Slats
Commissie: ja

11. Beheerplan Laanbomen

Besluit:
Het Beheerplan Laanbomen 2017-2031 vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: de heer B. Garstenveld
Commissie: ja

12. Managementletter 2017

Besluit:
Kennisgenomen van de Managementletter 2017.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde/ behandelend ambtenaar: de heer G.A. Hoogendijk
Commissie: ja

13. Derde financiële prognose 2017

Besluit:

 • De derde financiële prognose met als peildatum 1 oktober 2017 in concept vastgesteld en ter vaststelling aanbieden aan de raad.
 • De raad voorstellen de bijstelling van de begroting ter hoogte van € 1.738.000 (voordelig)  toe te voegen aan de algemene reserve.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde/ behandelend ambtenaar: de heer G.A. Hoogendijk
Commissie: ja

14. Controleprotocol Winterswijk 2017

Besluit:
Het Controleprotocol Winterswijk 2017 in concept vastgesteld en ter besluitvorming aanbieden aan de raad.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde/ behandelend ambtenaar: de heer G.A. Hoogendijk
Commissie: ja