Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 21 november 2017

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 14  november 2017, nr. 152

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Rekenkameronderzoek “Gezamenlijk investeren in sport en met sport”

Besluit:
De conclusies en aanbevelingen van het rapport onderschreven.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: mevrouw S. de Jong
Commissie: ja