Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 28 november 2017

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 21  november 2017, nr. 153

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Wijziging Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2016 -  2e halfjaar 2017

Besluit:
De “Wijziging Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2016 – 2e halfjaar 2017” vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde  / behandelend ambtenaar: de heer P. Visser
Commissie: nee

3. Verzoek omgevingsvergunning P.J. Troelstrastraat

Besluit:
Met betrekking tot de aanvraag afwijken planologisch gebruik P.J. Troelstrastraat voor het bouwen van vier 2-onder-1-kap woningen en twee vrijstaande woningen:

  • het verzoek voor de bouw van 10 woningen geweigerd;
  • met de initiatiefnemer in gesprek gaan om tot een alternatieve invulling te komen.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers  / behandelend ambtenaar: de heer M. Bosman
Commissie: nee