Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 12 september 2017

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 5 september  2017, nr. 144

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Schaapskooi intentieverklaring verkennend vooronderzoek

Besluit:
De intentieverklaring voor het verkennend vooronderzoek ondertekenen.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde  / behandelend ambtenaar: de heer  A. Schoemaker
Commissie: ja

3. Sociaal jaarverslag 2016

Besluit:
Kennisgenomen van het Sociaal jaarverslag 2016.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde / behandelend ambtenaar: de heer C. Smits
Commissie: ja