Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 26 september 2017

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 19 september 2017, nr. 143

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee


2. Beslissing op bezwaarschrift gericht tegen de omgevingsvergunning voor het plaatsen van een antennemast in het Woold

Besluit:

  • Het advies van de commissie bezwaarschriften overgenomen.
  • Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard omdat een direct betrokken belang bij het genomen besluit ontbreekt.
  • De omgevingsvergunning in stand gelaten.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw S. Tollkamp
Commissie: ja