Openbare vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie Winterswijk 21 februari 2019

De openbare vergadering van de Adviescommissie Cultuurhistorie Winterswijk is op 21 februari 2019 om 19.30 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25 te Winterswijk.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Inventarisatie sprekers publieke tribune
 3. Verslag en actielijst vergadering van 13 december 2018
 4. Ingekomen/verzonden stukken en mededelingen
 5. B&W-besluiten en agenda’s raadscommissies
 6. Plannen die zijn voorgelegd aan de commissie ruimtelijke kwaliteit
 7. Tussenrapportage Erfgoedbeleid 2017 – 2020 Wi-j doet ’t Samen!
 8. Kerkenvisie
 9. Restauratie Jacobstoren
 10. Historische interieurs
 11. Wederopbouw in de Achterhoek (Projectplan ‘De nieuwe tijd’)
 12. Energiescans
 13. Samen vrijheid vieren – 75 jaar bevrijding in 2020
 14. Agendapunten volgende vergadering
 15. Rondvraag
 16. Sluiting vergadering

De receptie van het gemeentekantoor is geopend op maandag 12.00 en 19.00 uur en van dinsdag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Kees Meinderts, ambtelijk secretaris via telefoon 0543 543 931 of per e-mail gemeente@winterswijk.nl.