Openbare vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie Winterswijk 24 oktober 2019

De openbare vergadering van de Adviescommissie Cultuurhistorie Winterswijk is op 24 oktober 2019 om 19.30 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25 te Winterswijk.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Inventarisatie sprekers publieke tribune
 3. Verslag en actielijst vergadering van 5 september 2019
 4. Ingekomen/verzonden stukken en mededelingen
 5. B&W-besluiten en agenda’s raadscommissies
 6. Adviesaanvraag Monument 2020 Kuipers Rietbergplein (Toelichting door Hans Tenbergen en Rene te Selle)
 7. Ontwikkelingen samenwerking Venemansmolen en erfgoedklusbrigade (Toelichting door Rene te Selle)
 8. Aanpassing ruimtelijk afsprakenkader t.b.v. gebied bezoekerscentrum bij steengroeve
 9. Handreiking zonneparken en zonnevelden
 10. Arrisveld landschapsplan zonneveld
 11. Concept-jaarverslag 2018 van de Adviescommissie Cultuurhistorie
 12. Vergaderschema 2020
 13. Agendapunten volgende vergadering
 14. Rondvraag
 15. Sluiting vergadering

De receptie van het gemeentekantoor is geopend op maandag 12.00 en 19.00 uur en van dinsdag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Marieke Navis, ambtelijk secretaris, via telefoon (0543) 543 931 of per e-mail gemeente@winterswijk.nl.