Vervalt: vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie Winterswijk donderdag 16 april 2020

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus gaat de vergadering van de Adviescommissie Cultuurhistorie Winterswijk op donderdag 16 april 2020 niet door.

Schriftelijke inbreng

De leden van de commissie krijgen de gelegenheid hun inbreng en vragen schriftelijk te doen. Het gaat om conceptbeleid aardkundig erfgoed.

Insprekers hebben de mogelijkheid om hun inspreekreactie schriftelijk in te dienen. Zij kunnen hun inspreekreactie uiterlijk maandag 20 april 2020 sturen naar mnavis@winterswijk.nl. De inspreekreactie wordt toegevoegd aan de stukken en is ook terug te lezen op deze pagina.