Openbare hoorzitting Commissie bezwaarschriften 10 februari 2020

Op maandag 10 februari 2020 is er een openbare hoorzitting van de Commissie Bezwaarschriften in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 in Winterswijk.

10.45 uur: Behandeling van het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college om € 3.000,00 in te vorderen wegens verbeurde dwangsommen i.v.m. overtreding bestemmingsplan Verblijfsrecreatieterreinen.