Openbare hoorzitting Commissie bezwaarschriften 11 februari 2019

Op maandag 11 februari 2019 is er een openbare hoorzitting van de Commissie Bezwaarschriften in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 in Winterswijk.

09.45 uur: Behandeling van het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college tot het invorderen van dwangsommen wegens overtreding van het bestemmingsplan Verblijfsrecreatieterreinen.

10.15 uur: Behandeling van het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college tot afwijzing  van een verzoek om bekostiging van herstelkosten, gebaseerd op de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Winterswijk.

Uitgelicht