Openbare hoorzitting Commissie bezwaarschriften 11 maart 2019

Op maandag 11 maart 2019 is er een openbare hoorzitting van de Commissie Bezwaarschriften in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 in Winterswijk.

  • 09.45 uur: Behandeling van het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college tot afwijzing van een subsidieverzoek.

  • 10.15 uur: Behandeling van het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college om een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van zonnepanelen (monument/beschermd dorpsgezicht Meddosestraat 36/Sellekamp 51).

     

Uitgelicht