Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie tot 12 januari 2022) d.d. 21 december 2021

1. Vervolgonderzoek kleiput

Besluit:
Kennisgenomen van de resultaten van het vervolgonderzoek over de kleiput.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: I. Timmers