Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 3 april 2018

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 27 maart  2018, nr. 171

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Village Deal uitwerking project Winterswijk

Besluit:
Ingestemd met de keuze voor de pilot Village Deal voor jongeren die uitstromen uit het Praktijkonderwijs op de locatie van en in samenwerking met het WUH (Winterswijkse Uitdaging Huis).

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: mevrouw E. Abbink-Slats
Commissie: ja

3. Verlengen uitlooptermijn subsidie Dierencentrum Achterhoek

Besluit:
Het collegebesluit van 12 december 2017 herzien en de subsidierelatie met de stichting Dierencentrum Achterhoek niet per 1 juli 2019 maar per 1 januari 2020 beëindigen.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: de heer F. Starke
Commissie: nee

 

 

Uitgelicht