Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 20 februari 2018

1.    Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 13 februari 2018, nr. 163

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2.    Ontwerpbestemmingsplan Spek-Ende II

Besluit:

  • Ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Spek-Ende II.
  • De benodigde procedure opstarten.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: de heer W. Oortman
Commissie: ja

 

 

Uitgelicht