Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 6 februari 2018

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 30 januari 2018, nr. 161

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Beslissing op bezwaar tegen het dwangsombesluit van 3 juli 2017 in verband met het anders dan voor recreatieve doeleinden gebruiken of laten gebruiken van recreatiewoning Meekertweg 8-50

Besluit:
Het bezwaarschrift dat tegen het dwangsombesluit van 3 juli 2017 (kenmerk 101214) is ingediend, conform het advies van de commissie bezwaarschriften, ongegrond verklaard en het verzoek om kostenvergoeding afgewezen. Het dwangsombesluit van 3 juli 2017, met aanpassing van de begunstigingstermijn bij brief van 12 september 2017 in zes weken na de beslissing op bezwaar, in stand gelaten. De last onder dwangsom is opgelegd in verband met het anders dan voor recreatieve doeleinden gebruiken of laten gebruiken van recreatiewoning Meekertweg 8-50.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw M. Wesselink
Commissie: nee

3. Beslissing op bezwaar tegen het dwangsombesluit van 15 juni 2017 in verband met de onrechtmatige bewoning van recreatiewoning Meekertweg 8-74

Besluit:
Het bezwaarschrift dat tegen het dwangsombesluit van 15 juni 2017 (kenmerk 101214) is ingediend, conform het advies van de commissie bezwaarschriften, ongegrond verklaard. Het dwangsombesluit van 15 juni 2017, inhoudende het opleggen van een last onder dwangsom wegens de onrechtmatige bewoning van recreatiewoning Meekertweg 8-74 in strijd met het bestemmingsplan 'Verblijfsrecreatieterreinen', in stand gelaten.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw M. Wesselink
Commissie: nee

4. Onderzoek toekomstbestendigheid culturele instellingen

Besluit:
Akkoord gegaan met de offerte van accountantskantoor Stolwijk en Kelderman en wethouder Gommers gemachtigd de offerte te tekenen.

Portefeuillehouder: de heer ing H.J.G. Gommers  / behandelend ambtenaar: de heer R. Ansink
Commissie: nee

Uitgelicht