Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 30 januari 2018

1.    Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 23 januari 2018, nr. 160

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

Uitgelicht