Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 3 juli 2018

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 25 juni 2018, nr. 1

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Gezonde omgeving Winterswijk en de Achterhoek

Besluit:

  • Kennisgenomen van de resultaten Achterhoek in Beweging: Gezonde jeugd.
  • Ingestemd met voortzetting, borging en breder bereik van de lokale en regionale samenwerking Gezonde jeugd.
  • Ingestemd met de inzet van een kartrekker gezonde leefstijl en hiervoor het GIDS budget beschikbaar gesteld voor een bedrag van € 60.000 voor de periode 1 juli 2018 tot 1 januari 2020.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink en mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw S. de Jong
Commissie: ja

3. Verlenging overeenkomst met Medipoint

Besluit:
De overeenkomst met Medipoint voor Wmo Hulpmiddelen verlengen tot uiterlijk 1 juli 2019.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw G. Rauwerdink
Commissie: nee

Uitgelicht