Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 12 juni 2018

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 5 juni 2018, nr. 178

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Principeverzoek wijzigen bestemming Grote Veldweg 4, 6 en 8

Besluit:
In principe medewerking verleend aan:

  • het verzoek tot maatwerk (vergroting woonbestemming, overschrijding bouwhoogte) met betrekking tot de bijgebouwen bij de woningen op de percelen Grote Veldweg 4, 6 en 8;
  • het verzoek een bedrijfsbestemming mogelijk te maken op het perceel.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde / behandelend ambtenaar: de heer W. Oortman
Commissie: ja

3. Beslissing op het bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een woning aan de Kotmansweg 2 te Winterswijk-Miste

Besluit:

  • Het advies van de commissie bezwaarschriften overgenomen.
  • Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard vanwege termijnoverschrijding.
  • Afgezien van het houden van een hoorzitting vanwege het niet-ontvankelijke bezwaarschrift.
  • De omgevingsvergunning in stand gelaten.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw S. Tollkamp
Commissie: nee

Uitgelicht