Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 27 maart 2018

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 20 maart 2018, nr. 168

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Pilot Sportkaart Actief Winterswijk

Besluit:

  • Ingestemd met een korting van 50% op het tarief van de sportkaart voor  inwoners met een laag inkomen (tot 110% van het sociaal minimum).
  • Deze kosten dekken uit het budget voor minimabeleid.
  • Ingestemd met een eenmalig bijdrage vanuit GIDS-gelden ad  € 7.500 om de opstartkosten van de sportkaart “Actief Winterswijk” te financieren.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink/ behandelend ambtenaar: de heer G. de Vries
Commissie: nee.

3. Rapportage Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) en overdrachtsdocument regionale woonagenda

  • Kennisgenomen van het rapport van het Achterhoeks Woonwensen- en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO), uitgevoerd door Moventem en Companen.
  • Kennisgenomen van het proces om te komen tot een aangepaste regionale woonagenda, mede gebaseerd op de bevindingen uit het onderzoek.
  • Kennisgenomen van het overdrachtsdocument dat door de Stuurgroep Regiovisie Wonen is opgesteld.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: de heer G. Beunk
Commissie: ja

 

Uitgelicht